Public Sector Projects

Public Sector Projects

maliye bakanlığı
MINISTRY OF FINANCE / REVENUE ADMINISTRATION
maliye bakanlığı
MINISTRY OF FINANCE GENERAL DIRECTORATE OF BUDGET AND FISCAL CONTROL (BUMKO)
Eregli Demir Çelik Fabrikaları
EREGLI IRON AND STEEL FACTORIES INC. (ERDEMIR)
TEDAS
TURKISH ELECTRICITY DISTRIBUTION COMPANY INC. (TEDAS)
DIŞ Ticaret Müsteşarlığı
UNDERSECRETARIAT OF FOREIGN TRADE (DTM)
Türk Petrol
GENERAL DIRECTORATE OF ETİ MINING ADMINISTRATIONS
Türk Petrol
REPUBLIC OF TURKEY MINISTRY OF FINANCE PRESIDENCY OF TAX INSPECTION BOARD
Türk Petrol
GENERAL DIRECTORATE OF NATIONAL ESTATE

The ComputerWorld
Honors 2003

Cybersoft'un yaz?l?mlar?n? geli?tirdi?i Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) içerisinde yer alan "Internet Vergi Dairesi" uygulamas?, ABD'de her y?l Computerworld Honors Organizasyonu taraf?ndan düzenlenen "Computerworld Honors 21. Yüzy?l Ba?ar? Ödülleri" kapsam?nda, 2003 y?l?nda, "Devlet ve Kar Amac? Gütmeyen Organizasyonlar" kategorisinde birincilik ödülünü ald?.

Detayl? Bilgi ?çin