ALLOP

İŞKUR YEREL İSTİHDAM OFİSLERİ OTOMASYONU PROJESİ (ALLOP)

Kurum / Şirket
Proje
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
TÜRKİYE İŞ KURUMU
İŞKUR YEREL İSTİHDAM OFİSLERİ OTOMASYONU PROJESİ (ALLOP)
Mart 1998
3,5 Yıl (Bitiş: Ağustos 2001)

Projenin Kapsamı :

Cybersoft tarafından, 900 adam/ay'lık bir süreç içerisinde geliştirilen ve bir Dünya Bankası projesi olan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR Yerel İstihdam Ofisleri Otomasyonu Projesi (ALLOP), 117 dağıtık Yerel İstihdam Ofisi ve Genel Müdürlük üzerinden 1,060 kullanıcının erişimine sunulmuştur. ALLOP kapsamında geliştirilen İş Kaybı Tazminatı ve İşsizlik Sigortası Uygulama Sistemi üzerinden, yaklaşık 3 Katrilyon TL. toplanmış bulunan İşsizlik Fonu geri ödemeleri Şubat 2002 tarihinden bu yana gerçekleştirilmektedir.

ALLOP projesi Mart 1998'de başlamış, Ağustos 2001 tarihinde kesin kabulü yapılmış, projede (NT/Windows2000/Unix sistemleri üzerinde) nesneye yönelik yaklaşım izlenerek; CORBA temelli 3-katmanlı istemci/sunucu mimarisi, C++ programlama dili ve ORACLE İVTYS kullanılarak; Windows ve Web temelli kullanıcı ara yüzleri uygulanmıştır.

ALLOP kapsamında geliştirilen modüller şunlardır:

 • Defter-i Kebir Uygulama Sistemi
 • Sabit Kıymetler Uygulama Sistemi
 • Alacakların Takibi Uygulama Sistemi
 • İnsan Kaynakları Uygulama Sistemi
 • Bordro Uygulama Sistemi
 • Evrak Takibi ve Arşivleme Uygulama Sistemi
 • İş ve Meslek Danışmanlığı Uygulama Sistemi
 • İşçi Başvuru ve İşe Yerleştirme Uygulama Sistemi
 • İş Kaybı Tazminatı ve İşsizlik Sigortası Uygulama Sistemi
 • İşgücü Piyasaları Araştırması Uygulama Sistemi
 • Aktif İş Gücü Programları Uygulama Sistemi

Bu proje kapsamında uygulama geliştirme dışında, İŞKUR'un 20 teknik personeli;

 • Windows Temelli Programlama,
 • İstemci/Sunucu Mimarisi,
 • C++ ile Nesneye Yönelik Programlama,
 • Uygulama Geliştirme Metodolojisi (CSOM),
 • LBMS Case Araçları (Select Enterprise),

konularında Cybersoft tarafından eğitilmiştir.

Projenin Özeti :

 • Dünya Bankası Projesi
 • Nesneye yönelik yaklaşım ve 3-katmanlı yazılım mimarisi
 • MS Visual C++ 6.0
 • 900 adam-ay
 • 117 Türkiye İş Kurumu Ofisi
 • 11 Yazılım modülü
 • MS IIS Web Sunucusu İnternet erişimi
 • Yıldız topolojisi, X.25/dial-up ile WAN bağlantısı
 • UNIX ve NT sistemleri
 • 1,060 Türkiye İş Kurumu personelinin eğitimi
 • Yardım Masası yoluyla teknik destek