bumko

İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU OTOMASYON PROJESİ - BUMKO

Kurum / Şirket
Proje
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
T.C. MALİYE BAKANLIĞI, BÜTÇE ve MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İÇ DENETİM KOORDİNASYON KURULU OTOMASYON PROJESİ - BUMKO
Aralık 2005
9 Ay (Bitiş: Ekim 2006)

Projenin Kapsamı :

Avrupa Birliği'nin EuropAid programı kapsamında fonlanmakta olan BUMKO Projesi, merkez ve denetim birimleri olarak yazılım sistemini kapsamaktadır.

İç Denetim Koordinasyon Kurulu Uygulamaları'nın geliştirilmesi ve uyarlanması.

Kapsanan alt uygulamalar;

 • Bilgi Bankası ve e-Kütüphane Altsistemi,
 • Personel Kayıt ve Vasıf Bilgileri,
 • Rapor Ambarı,
 • Evrak Modülü,
 • Ekip ve Görev Yönetimi Modülü,
 • İç Denetim Koordinasyon Kurulu Web Sitesi,

İç Denetim Birimi Uygulamaları'nın geliştirilmesi ve 6 pilot İç Denetim biriminde uyarlanması.
Kapsanan alt uygulamalar;

 • Denetim Yönetimi Modülü,
 • Ekip ve Görev Yönetimi Modülü,
 • Risk Yönetimi ve Kontrol Analizi Modülü,
 • İş Akışı ve Form Tasarım Altsistemi,
 • Evrak Modülü,
 • Veri Derleme Modülü (CAAT),

Yazılım geliştirme ve uyarlama faaliyetlerinin yanı sıra, İş Akışı ve İş Süreçleri Analizi, ISO 17799 Uyumlu Güvenlik Politikası Oluşturulması ve Geçici Kabul Öncesi ve Sonrası Güvenlik Denetimi hizmetleri de, projenin kapsamı dahilinde yürütülecektir.