dtm-ref-1

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) PROJESİ

Kurum / Şirket
Proje
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI
DAHİLDE İŞLEME REJİMİ (DİR) PROJESİ
Eylül 2003
1,5 Yıl (Bitiş: Mayıs 2005)

Projenin Kapsamı :

İhracat Stratejik Planı(2004-2006) çalışmasında yer alan, ihracatçıların önündeki bürokratik engellerin ortadan kaldırılması, kamu kurumlarında ihracata öncelik verecek anlayışın yerleştirilmesi ve bilgi teknolojilerinin ihracatımızın arttırılması yönünde etkin bir biçimde kullanılması hedefleri doğrultusunda Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından "Dahilde İşleme Rejimi Projesi" oluşturulmuş ve Cybersoft tarafından hayata geçirilmiştir.

2004 yılında bitirilen bu proje ile Dış Ticaret Müsteşarlığı, zaman tasarrufu sağlama, karar süreçlerini hızlandırma, yapılan işlemlerin; takibini yapma, ölçme, değerlendirme, elektronik evrak akışı ve arşiv gibi kazanımlarla iş yükünü hafifletmiştir. Yapılmış ve yapılacak olan ihracat ve ithalat ile ilgili her türlü bilgiye merkezden eş zamanlı erişilebilecektir.

Yeni teknolojiler kullanılarak Dış Ticaret Müsteşarlığı'nın iş yükü azaltılmış ve Kurum'un yetişmiş personelinin ülke ihracatının arttırılmasına yönelik politika üretebilme çalışmalarına daha fazla katkı yapması sağlanmıştır. Projenin devreye girmesinden önce, uzun zaman alan Dahilde İşleme Belgesi, Vergi Resim Harç İstisna Belgesi ve Hariçte İşleme İzin belgeleri artık aynı gün düzenlenebilmektedir. İhracatçıların bilgileri, elektronik ortamda arşivlenerek veri ambarı oluşturulması planlanmaktadır.

Proje kapsamında firmalar internete bağlı herhangi bir bilgisayar ile İthalat ve ihracat listelerini oluşturup, hammadde sarfiyat tablolarını hazırlayarak, belge başvurusu ve takibini yapabilmektedir. Ayrıca, alınan belge ile ilgili her türlü revize, iptal ve taahhüt kapatma müracatında da bulunabilmektedir. İhracatcı, başvurusunun takibini başından sonuna kadar bulunduğu yerden yapabilmektedir.

Proje kapsamında, İhracatcı Birlikleri Genel Sekreterlikleri ve Gümrük Müsteşarlığı ile entegre olan Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Bankalar Birliği ile de entegre olmak için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Söz konusu kurumlar ile yapılacak entegrasyonun ardından elektronik ortamda bilgi alış verişi sağlanacağından teminat iadelerinde yaşanan zaman kaybının da önüne geçilecek ve ihracat yapılır yapılmaz teminat düşümü gerçekleşebilecek ve firma mağduriyetleri giderilerek finansman maliyetleri düşürülecektir.

Bu proje ile Türkiye'de sürdürülebilir ihracat artışının amacına dönük önemli bir adım atılarak, daha fazla yatırım ve buna bağlı olarak daha yüksek bir hayat standartı sağlanmasına katkıda bulunulmuş olacaktır.

Teknik ALtyapı :

Projenin gerçekleştirilmesinde yazılım geliştirme ve altyapı kurum ve konfigürasyonunda toplam 25 personel görev almıştır. Yazılım geliştirme süreçlerine ek olarak test ve ürün kalitesi personeli de görevlendirilmiştir. Projenin toplam iş gücü yaklaşık olarak 100 adam/ay boyutundadır. Dahilde İşleme Rejiminin Otomasyonu Projesinde çok katmanlı J2EE mimarisi ile PKI altyapısı kullanılmıştır. Türkiye'de PKI alt yapısı ve elektronik imza kullanımı ile vatandaşa hizmet veren ilk projedir. Firmaların, uygulamalardan ve on-line başvuru imkanından güvenli bir şekilde yararlanabilmeleri için içerisinde dijital imzanın da yer aldığı akıllı kartlar (Güvenlik Sertifikası) verilmektedir. Tamamen web tabanlı teknolojilere dayalı olarak geliştirilen Dahilde İşleme Rejimi projesi tasarımları kullanım kolaylığı, erişim hızı, güvenliği ve ergonomi göz önüne alınarak gerçekleştirilmiştir.