gib-dava-takip

Dava Takip Projesi

Kurum / Şirket
Proje
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Dava Takip Projesi
19.08.2011
12 Ay

Projenin Özeti :

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın taraf olduğu davaların savunmalarında etkinliği ve idarenin savunma stratejisinde yeknesaklığı sağlamak, ihtilaflarla ilgili istatistiki bilgilere elektronik ortamda erişerek ihtilafları asgari düzeye indirmeyi sağlayacak tedbirleri zamanında almaya katkıda bulunmak, uygulayıcıların yararlanabileceği içtihat havuzunu oluşturmak ve benzeri amaçlara hizmet etmek üzere VEDOP sistemi ile entegre çalışacak şekilde yazılımsal ihtiyaçların karşılanacağı Elektronik Dava Takip Programı geliştirmektir.

Bu proje kapsamında;
• Dava Takip Sistemi
o GİB Hukuk Müşavirliği ve merkezdeki tüm şubelerde, 29 vergi dairesi başkanlığında ve defterdarlık olan illerdeki tüm vergi daireleri ve mal müdürlüklerinde hizmet verecektir.
o Kapsamı aşağıdaki işlevlerden oluşmaktadır. İdari ve vergi davaları için;
 Dava dosyası açılış
 Dava dosyası zimmetleme ve zimmet değişikliği
 Dava dosyası takip
 Dava dosyasına aşama detayında dilekçe ilişkilendirme
 Birim içi dilekçe kontrol akışı ve takibi
 Birimler arası bilgi belge isteme ve takibi
 Davalara ilişkin masraf ve ilama bağlı borç ödeme girişi ve raporlanması
 Dava dosyası sorgulama ve görüntüleme
 Dilekçe ve içtihat havuzları kullanma, önerme ve yönetme
 Dilekçe ve içtihat havuzlarında detaylı arama
 Genel, birim bazında ve kullanıcı özelinde duyuru yapabilme
 Süre kaçırmamak adına son günü yaklaşan işlemlerin hatırlatılması
 Parametrik raporlama ve istatistik alma
 Yönetsel ve yardımcı işlemler
 EYEKS ile entegre kullanıcı ve birim yönetimi
 VEDOP sicil, ihtilaflı işler ve diğer mevzuat modülleriyle entegrasyon
 DYİAS ile entegrasyon

Sayılarla DATAP:
• Beklenen iç kullanıcı sayısı 3.000
• Yıllık 250 bin dava dosyası
• Yıllık 2,5 milyon dilekçe
• 50 üzeri veri tabanı tablosu

DATAP'ın özellikleri:
• CMMI-3 seviyesinde uygulama geliştirme
• Çevrimiçi (online) proje yönetimi ve dokümantasyonu
• Çevrimiçi (online) hata ve yeni istek (issue) yönetimi
• ISO 27001 standardında bilgi güvenliği yönetimi
• İş sürekliliği (business continuity) yönetimi
• Felaketten kurtarma (disaster recovery) yönetimi
• N katmanlı yazılım mimarisinde yazılım geliştirme
• 7x24 işletim ve müdahale
• Kullanıcı detayında işlem loglama

Kullanılan Teknolojiler:
• N-katmanlı yazılım mimarisi
• Servis temelli uygulama bölümlenmesi
• İteratif ve incremental yazılım geliştirme metodolojisi
• Süreç odaklı iş analizi, nesneye yönelik tasarım, modelleme
• Servis tabanlı yazılım mimarisi, prototipleme
• HTML tabanlı kullanıcı arayüzü
• JSON tabanlı veri iletişimi
• IEEE bazlı standartlar
• J2EE mimarisi
• Çeşitli Java Tasarım Örüntüleri