gib-mukellef

Mükellef Geri Bildirim ve Çalışan Öneri Geliştirme Sistemi

Kurum / Şirket
Proje
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI
Mükellef Geri Bildirim ve Çalışan Öneri Geliştirme Sistemi
Kasnım 2011
14 Ay

Projenin Özeti :

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı EFQM Modeli gereği Gelir İdaresi tarafından verilen hizmetlerle ilgili iyileştirme çalışmalarına mükelleflerin katkılarını sağlamak üzere ortam sağlanması ve GİB çalışanlarının verilen hizmetler, idari süreçler ve çalışma ortamı ile ilgili öneri sunmalarına ortam sağlanması hedeflerini gerçekleştirmek üzere geliştirilen projedir. Bu proje kapsamında;
• Mükellef Geri Bildirim Sistemi
o Mükellefler bu sistem aracılığıyla sorularını, şikayetlerini, önerilerini ve takdirlerini elektronik ortam aracılığıyla kuruma iletebilmektedirler.
o 4982 Nolu Bilgi Edinme Hakkı Kanunu tarafından belirlenen çerçeveyle uyumludur.
o Bu sisteme girişler İnternet üzerinden gerçekleştirilmektedir.
• Çalışan Öneri Sistemi
o Bu sistem GİB çalışanlarına intranet üzerinden sunulmaktadır.
o Önerilerin iletildiği ve değerlendirildiği iş akış sistemi içermektedir.

Proje Özellikleri:
• 2 sunucu üzerinde yedekli çalışmaktadır
• İç kullanıcı sayısı yaklaşık 35.000dir
• Dış kullanıcı olarak tüm mükelleflerin kullanıma sunulmuştur.
• Çevrimiçi (online) proje yönetimi ve dokümantasyonu
• Çevrimiçi (online) hata ve yeni istek (issue) yönetimi
• Hem iç hem de dış kullanıcılara yönelik yardım masaları ve çağrı merkezleri

Kullanılan Teknolojiler:
• N-katmanlı yazılım mimarisi
• Bileşen temelli uygulama bölümlenmesi
• J2EE mimarisi
• RDBMS