Lighthouse-0

LIGHTHOUSE

İletişim ve Kalite Yönetim Sistemie-fatura

İletişim ve Kalite Yönetim Sistemi Lighthouse, elektronik doküman ve iş akışı için hazırlanmış bir yazılımdır. Lighthouse; bir yazılım süreç yönetimi otomasyon aracı olarak geliştirilmiştir.

Süreç Yönetimi Otomasyonu; yazılım geliştirme sürecinin yönetimi tek elden, kullanımı kolay bir araçta toplamayı amaçlamaktadır. Tanımlı bir yazılım geliştirme süreci, proje başarısının tekrarlanabilirliğini ve tahmin edilebilirliği artırarak kurumsallaşmayı destekler.

Yazılım geliştiren organizasyonlar gittikçe artan sayıda yazılım süreç yönetimi standart ve modellerini karşılamak, bununla birlikte ilgili sertifikasyon süreçleriyle uygunluklarını kanıtlamak durumundadır. Lighthouse , geliştirilen yazılım süreçleri ontolojisiyle süreç yönetim standart ve modellerini eşleyerek çoklu model yönetim desteği sağlamaktadır.

Bu şekilde birden fazla standartla çalışmak isteyen kurumların süreç uygunluğu takibi otomasyon dahilinde olası hale gelmiştir. Ayrıca geliştirilen araçta popüler olan ISO9001:2000, CMMI, ISO12207, ISO/IEC15504 standartlarına uyumlu süreç tanımları da bulunmaktadır.

LIGHTHOUSE Hakkında Detaylı Bilgi için... ( PDF )

Temel amaç:

  • Kurumsal bilgi yönetimini sağlamak,
  • Yazılım süreçlerinin birbirleriyle ilişkisini tanımlayıp, yönetilmesini kolay ve izlenebilir hale getirmek,
  • Yazılım yönetim ve mühendislik süreçleri arasında farklı roller ve bakış açılarından doğan verimsizlik problemini çözmektir.