sbbup-ver-1

Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP)

Kurum / Şirket
Proje
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
T.C. EKONOMİ BAKANLIĞI
Serbest Bölgeler Bilgisayar Uygulama Programı (SBBUP)
Eylül 2005
1,5 Yıl (Bitiş: Mayıs 2007)

Projenin Kapsamı :

Projenin amacı; Serbest bölgelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin internet teknolojileri kullanılarak elektronik ortama aktarılması, bu bölgelerle ilgili sağlıklı bir veri tabanı oluşturularak serbest bölge işlemlerinin tam olarak izlenebilmesi ve serbest bölgelerden veri akışını kolaylaştıracak şekilde Serbest Bölge Müdürlüğü, Serbest Bölge Kurucu ve İşletici/İşletici Şirketler, kullanıcı firmalar, Gümrük İdareleri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile diğer ilgili kuruluşlar arasında entegrasyon sağlanarak ve nitelikli elektronik imza kullanılarak işlemlerin yapılmasının sağlanmasıdır.

Proje kapsamında 21 serbest bölgenin ve serbest bölgelerle ilgili T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen işlemler otomasyona geçirilmiştir. Bu bağlamda

 • Ruhsat İşlemleri
 • Serbest Bölge İşlem Formu
 • Kira İşlemleri
 • Firma İşlemleri
 • İzin İşlemleri
 • Evrak İşlemleri
 • Demirbaş İşlemleri
 • Personel İşlemleri
 • Raporlama

Modülleri gerçekleştirilmiştir.

Proje kapsamında Serbest bölge kullanıcıları, ana hatlarıyla faaliyet ruhsatı başvurusunu, faaliyet ruhsatları ile ilgili revize taleplerini, serbest bölge işlem formu başvurularını, stok takiplerini, yeni ürün başvurularını, giriş izin belgesi başvurularını, internete bağlı herhangi bir bilgisayardan gerçekleştirebilmektedir. Bu işlemleri herhangi bir yer ve zaman kısıtlaması olmadan ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu uyarınca nitelikli elektronik imza kullanarak gerçekleştirmektedirler.

Bunun yanında proje;

 • Serbest Bölgelerle ilgili sağlıklı bir veri tabanı oluşturulması,
 • Serbest Bölge İşlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi,
 • Raporların kolay ve hızlı bir şekilde alınabilmesi,
 • İstenilen veriye hızlı bir şekilde ulaşılabilmesi,
 • Gerekli kontrollerin elektronik ortamda otomatik olarak yapılması,
 • Serbest bölge işlemlerinin yönetimi ve tam olarak izlenmesi,
 • İlgili kurumlarla (Gümrük İdareleri-TUİK) toplanan verilerin paylaşılması gibi yararlar sağlamıştır.

Cybersoft, SBBUP projesi çerçevesinde yazılım geliştirme ve uygulamaların işletilmesi süreçlerinde kendi geliştirmiş olduğu Aurora Yazılım Üretim Bandı'nı kullanmaktadır. Aurora, açık ve standart bilgi teknolojilerine dayanan, servis temelli ve çok katmanlı mimari prensiplerine göre geliştirilmiş çekirdek altyapı bileşenleri, uygulama geliştirme ortamları, konfigürasyon, yükleme ve test yönetimini de içeren yazılım süreç yönetim modeli sunmaktadır.

Aurora, Cybersoft tarafından geniş bir teknolojik perspektif ile kurumların üst düzey e-iş gereksinimlerini daha düşük maliyetler ile karşılamak üzere geliştirilmiştir. Platform bağımsız tasarımı (J2EE, .NET ve CORBA temelli çalışabilmektedir) ve Web üzerinde iş tanımlarının gerçekleştirilmesine yönelik olarak sağladığı farklı yaklaşımı (HTML yerine XML) sayesinde kurumların mevcut bilgi sistemlerinin e-iş gereksinimlerini karşılamaya dönük transformasyon için gerekli yüksek çabayı ve zamanı en aza indirgeyerek, rekabet avantajı yaratmaktadır.

SBBUP Projesi, uygulamaların Web üzerinde birbiri ile etkileşime girebildiği, bilgi tanımının standart ve ortak bir dil ile gerçekleştirildiği, dış sistemlerle entegre olabilen bir yapı üzerinde işlemekte olup, ülkemiz e-devlet oluşturma adımlarından önemli bir tanesini gerçekleştirmektedir.

Proje Özellikleri:

 • Web tabanlı n- katmanlı merkezi yazılım mimarisi
 • Aurora Yazılım Üretim Bandı
 • Java ortamı
 • Oracle İVTYS
 • Teknik Eğitimler: UML Modelleme, Java, Aurora Platformu, İVTYS/SQL
 • E-imza desteği