sertifika&belgeler

Kalite Politikamız

Müşterilerine en uygun çözümleri sunarak onlara Cybersoft ile çalışmanın güven ve keyfini yaşatmak amacıyla;
- Teknoloji liderliğimizi sürdürmek,
- Süreç odaklı kalite yaklaşımımızı organizasyonumuzun ayrılmazparçası yapmak,
- Çalışanlarımızın her seviyede katılımını sağlamak,

ve bu değerleri devamlı iyileştirmektir.

Sertifika ve Belgelerimiz

CMMI Level III

Cybersoft, yazılım süreçleri değerlendirme çalışmalarında ISO/IEC TR15504 standardını kullanmaktadır. Süreç iyileştirmenin kurumsal düzeyde gerçekleştirilmesi gereken ve süreklilik arzeden bir çalışma olduğuna inanan Cybersoft, bu amaçla görevlendirdiği personeline Aralık 2002 de ISO 15504 uluslararası değerlendirici sertifikasyon eğitimi sağlamıştır. Cybersoft bünyesinde yürütülen değerlendirmelerin, ISO/IEC TR 15504:1998'e uygunluğu denetlenerek sertifikalandırılmıştır.

TS 13298 Elektronik Belge Yönetimi Standardı

Türk Standartları Enstitüsü tarafından 18 - 22 Ocak 2010 tarihleri arasında yapılan denetim sonucunda; (CSDYS) HYPATA'nın TS13298 Elektronil Belge Yönetim Standardı'na tam uyumu belgelenmiş ve 3 Şubat 2010 tarihi itibarı ile de TS13298 Sertifikası Cybersoft'a teslim edilmiştir. Türkiye’de TS 13298 Sertifikasına sahip 2. kuruluş olan Cybersoft; böylelikle elektronik doküman yönetimi alanında da öncü olduğunu belgelemiştir.
HYPATIA Bilgi, Doküman ve İş Akış Yönetim Sistemi

ISO 15504 (SPICE)

Cybersoft, yazılım süreçleri değerlendirme çalışmalarında ISO/IEC TR15504 standardını kullanmaktadır. Süreç iyileştirmenin kurumsal düzeyde gerçekleştirilmesi gereken ve süreklilik arzeden bir çalışma olduğuna inanan Cybersoft, bu amaçla görevlendirdiği personeline Aralık 2002 de ISO 15504 uluslararası değerlendirici sertifikasyon eğitimi sağlamıştır. Cybersoft bünyesinde yürütülen değerlendirmelerin, ISO/IEC TR 15504:1998'e uygunluğu denetlenerek sertifikalandırılmıştır.

ISO 9001:2008

Cybersoft'un Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001:2008 standardına uygun olarak kurulmuştur. Cybersoft,ABS Quality Evaluations, Inc. Belgelendirme Kuruluşu tarafından yapılan denetimler sonucunda yazılım geliştirme hizmetlerinin sağlanması kapsamında ISO 9001:2008 ile belgelendirilmiştir. Cybersoft tarafından kurulan süreç yönetim sistemi,ISO 15504 (SPICE) ve ISO/IEC 12207 standartlarını da kapsayacak biçimde tasarlanmıştır. Proje planları IEEE standartlarına uygun olarak hazırlanmaktadır. Cybersoft Kalite Yönetim Sisteminin teknik ihtiyaçları, iletişim ve kalite yönetim sistemi LIGHTHOUSE tarafından karşılanmaktadır. Cybersoft, yazılım süreçleri değerlendirme çalışmalarında
ISO/IEC TR15504 standardını kullanmaktadır.

ISO IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Cybersoft'un Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ISO/IEC 27001 standardına uygun olarak kurulmuştur. Firmamız, SGS A.Ş. tarafından 16 Ocak 2009 tarihinde tamamlanan denetim sonucunda ISO/IEC 27001’e uygun bulunmuştur. Cybersoft Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin genel ihtiyaçları, iletişim ve kalite yönetim sistemi LIGHTHOUSE tarafından karşılanmaktadır.

TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi