SODES-ref-1

Sosyal Destek Programı Bilgi Sistemi (SODES-BİS)

Kurum / Şirket
Proje
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
T.C. Kalkınma Bakanlığı
Sosyal Destek Programı Bilgi Sistemi (SODES-BİS)
Aralık-2010
6 ay

Proje Kapsamı :

Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenen sosyal destek programı, istihdam, sosyal içerme, kültür, sanat, spor, göç, yoksulluk ve işsizlik gibi sorunlar ile değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçları karşılamayı amaçlayan, yerel düzeyde hazırlanan ve uygulanan projelerden oluşan, il düzeyinde valiliklerin koordinasyonunda yürütülen, uygulama sürecinde yerel aktörlerin geniş bir biçimde yetkilendirildiği sosyal sorunlara kısa sürede karşılık vermeyi hedefleyen insan odaklı bir programdır.

Proje kapsamında sosyal destek programı proje tekliflerinin sunulması, değerlendirilmesi ve seçimi kabul edilen proje teklifleri için sözleşmelerin oluşturulması, onaylanması, KKGO (Kurumsal Kapasite Geliştirme Ödeneği) işlemlerinin yapılması; finansman işlemlerinin yapılması, yürütücüler tarafından gerekli raporların ve güncelleştirilmelerin yapılması, projelerdeki gelişmelerin Kalkınma Bakanlığı’nın talep ettiği değişkenler bazında raporlanması süreçleri, elektronik ortamda gerçekleştirilmiştir.

Proje özellikleri

  • Web-tabanlı 4-katmanlı merkezi yazılım mimarisi
  • J2EE platformu
  • AJAX tabanlı Web Uygulamaları
  • PDF formları(WYSIWYG Design)
  • Çoklu dil desteği