turna-ref-1

Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları Elektronik Proje Yönetim Sistemi (TURNA)

Kurum / Şirket
Proje
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
T.C. AVRUPA BAKANLIĞI AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI MERKEZİ BAŞKANLIĞI
Hayatboyu Öğrenme ve Gençlik Programları Elektronik Proje Yönetim Sistemi (TURNA)
Haziran 2008
8 Ay

Projenin Kapsamı :

Türk Ulusal Ajansının merkezi e-dönüşüm projesi olan TURNA Projesi 2008 yılında geliştirilmeye başlanmış ve 2009 yılının ilk çeyreğinde kullanıma açılarak ilk başvurularını almıştır. TURNA projesiyle, Türk Ulusal Ajansı tarafından yürütülen AB programlarının tamamında, proje başvurusu, proje değerlendirmesi, proje yaşam döngüsü yönetimi elektronik ortamda yapılmaktadır. 2009 yılında yeni bir sözleşmeyle ara –final raporları, proje bütçe yönetimi sisteme eklenmiştir.
Projenin amacı;

 • AB Eğitim ve Gençlik Programları aracılığıyla elde edilen bilginin keşfedilmesi, analizi, öğrenilmesi, dağıtımı, mevcut başvuru ve yönetim işlemlerinin geliştirmesi, böylelikle programların etkinliğinin artırılarak bilgi tabanı oluşturulması.
 • AB Eğitim ve Gençlik Programlarının, yüksek inovasyon, daha iyi proje sonuçları, yararlanıcı memnuniyeti gibi avantajlar sunan geliştirilmiş hızlı öğrenme ve yeni bilgi oluşum fırsatları ile etkinliğinin artırılması.
 • Üst katman uygulamaları için bilgi yönetim temeli oluşturulması.
 • Farklı uygulamalar ve veri tabanlarının bünyesinde toplanan tüm verilerin yapısal merkezi bir bilgi tabanında toplanması,
 • Desteklenen aktivitelerin sonuçlarından yüksek fayda elde edilmesi ve böylelikle ulusal seviyede programların etkinliğinin artırılması,
 • Türkiye'nin artan nüfusuna paralel olarak artan başvuru sayısının yönetiminin kolaylaştırılması, tüm başvurular için, başvuru anından projenin sonuçlanmasına kadar harcanan sürenin azaltılması,
 • Tüm finansal işlemlerin tek bir ortamda izlenmesi

şeklindedir.

Proje kapsamında,

 • Hayat boyu öğrenme (Lifelong Learning Programme) ve Gençlik Programlarının (Youth in Action Programme) tüm başvurularının sistem üzerinden alınması.
 • Dış uzmanların projeleri değerlendirme işlemleri,
 • Tüm projelerin proje yaşam döngülerinin yönetimi,
 • Bütçe ve finansal işlemlerin izlenmesi,
 • Gençlik Programları Departmanı tarafından düzenlenen eğitim ve stajların çevrimiçi başvurusunun alınması,
 • Çevrimiçi ara ve final raporların temini,
 • Avrupa Komisyonu Yazılım Sistemlerine veri transferi,
 • Farklı konularda raporlar ve istatistikler gerçekleştirilmiştir.

Proje 2012 yılında TURNA4Europe ismi ile Avrupa’ya açıldı. Erasmus kapsamında, Almanya, Finlandiya, Avusturya, Portekiz, Yunanistan, Belçika, Slovenya, Litvanya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Letonya, İsveç ve Estonya olmak üzere 13 ülkeden toplamda 372 üniversite, 2012 başvurularını TURNA4Europe ismi ile uyarlanan sistem üzerinden yaptılar. Bu anlamda Türkiye, tüm başvuruların merkezi haline gelme konusunda büyük bir başarı elde etti. TURNA4Europe sistemi ile Türk Ulusal Ajansı’nın bilinirliği Avrupa çapında 372 üniversiteye ulaşmış ve ilgili ülkelerden gelen olumlu geribildirimlerle Türkiye’nin yazılım sektöründeki başarısı Avrupa ülkelerinde yankı bulmuştur.

Proje özellikleri:

• Web-tabanlı 4-katmanlı merkezi yazılım mimarisi
• J2EE platformu
• AJAX tabanlı Web Uygulamaları
• PDF formları(WYSIWYG Design)
• Çoklu dil desteği