vdk-ref-1

VDK-BİS (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşletim Sistemleri)

Kurum / Şirket
Proje
Proje Başlangıç Tarihi
Proje Süresi
:
:
:
:
T.C. MALİYE BAKANLIĞI VERGİ DENETİM KURULU BAŞKANLIĞI
VDK-BİS (Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Bilgi İşletim Sistemleri)
Ekim 2011
10 ay

Proje Kapsamı :

Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bağlı merkez ve taşra birimlerde entegre bir şekilde kullanılmak üzere evrak kayıt, evrak havalesi, doküman yönetimi gibi genel amaçlı ofis işlemlerinin yanı sıra Kurula bağlı Vergi Müfettişlerinin görevlendirilmesi, görev takibi yapılması, görevler sonucunda hazırlanan Müfettiş raporlarının sisteme aktarılması, raporların sistem içinde değerlendirilmesi ve takibi, ilgili birimlere iletilmesi ve bu raporlardan bireysel ve toplu bazda Kurulun ihtiyacı olan istatistiklerin üretilmesi, Kurulun personel kaynağının yönetilmesi ve sahip olduğu demirbaşların izlenmesi konularından geliştirilen bir projedir. Merkezi bir proje olup Kurulun idari yapısı ve Vergi Müfettişlerinin çalışma şekli nedeni ile Türkiye’nin her yerinden kullanılabilmesi için web tabanlı olarak geliştirilmiş, internet erişimine açık bir projedir. Projenin geliştiriminde farklı dönem ve iş yoğunluğunda olmak üzere 8 kişilik bir ekip görev almış, yaklaşık 60 adam-ay iş gücü harcanmış olup, projeye Kurulun istekleri doğrultusunda bakım ve iyileştirme hizmetleri verilmeye devam edilmektedir. Bu proje kapsamında;

Proje özellikleri

 • İhtiyaç duyulan uygulama modülleri geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları:
  1. Evrak ve Havale İşlemleri
 • Gelen ve giden evrak kayıt, evrak tarama, evrak sorulama, evrak havalesi ve takibi, evrak iptali vb. işlemler
  1. Doküman Oluşturma ve Yönetimi İşlemleri
 • Şablonlardan doküman oluşturma, doküman saklama ve görüntüleme, yetki kontrollü doküman erişimleri vb. işlemler,
  1. Görevlendirme İşlemleri
 •  Görev oluşturma, görev takibi, görevlendirme yazıları, görev takibi vb işlemler,
  o Denetim İşlemleri
   Göreve başlama, görev yazışmaları, rapor oluşturma, rapor sorgulama, görev kapatma vb. işlemler,
  o Rapor Değerlendirme (RDK) İşlemleri
   Raporların büroda akışı, değerlendirilmesi, ilgili tutanakların hazırlanması vb. işlemler,
  o Tarhiyat Öncesi Uzlaşma (TÖU) İşlemleri
   Uzlaşmaya davet edilmesi, raporların uzlaşma işlemlerinin gerçekleştirilmesi, uzlaşma sonuçlarının raporlanması vb. işlemler,
  o İstatistik İşlemleri
   Periyodik istatistik belgelerinin üretilmesi, bireysel ve toplu istatistiklerin üretilmesi vb.
  o İstihkak / Hak ediş İşlemleri
   Hak ediş bilgilerinin kaydı, gerekli belgelerinin üretilmesi vb. işlemler,
  o Personel Yönetimi İşlemleri
   Personel bilgilerinin tutulması, atama, yer değişikliği işlemleri, personel raporları vb işlemler,
  o İhbar Değerlendirme (İDK) İşlemleri
   İhbarların değerlendirilmesi, işleme alınması, çalışma sonuçlarının raporlanması vb. işlemler
  o Turne İşlemleri
   Planlı şekilde önceden belirlenen bölgelerde (ekiplerde) görevlendirme, denetim, raporlama, rapor değerlendirme, uzlaşma ve ilgili yazışmaların yapılması, ekip çalışma sonuçlarının raporlanması vb. işlemler,
  o Performans Yönetimi İşlemleri
   Denetim elemanlarının çalışmalarının değerlendirilmesi ve performansların raporlanması vb. işlemler,
  o Demirbaş/Ayniyat İşlemleri
   Kurulun demirbaşlarının yönetimi ve takibi işlemleri,
  o Yardım Masası ve Sistem Yönetimi İşlemleri
   Kullanıcı yönetimi, organizasyon tanımları, sistemde oluşan aksaklıkların, hatalı işlemlerin giderilmesi vb. işlemler,
  o vb.
  • Yaklaşık 180 adet tablodan oluşan ilişkisel veri tabanı modellemesi yapılmıştır. Bu sayı sadece Kurulun ihtiyacı olan bilgilerin depolanması için kullanılan tabloların sayısı olup, kullanıcı tanımları, organizasyon yapısı, yetkilendirme ilişkileri gibi büyük ölçekli projelerde olması gereken altyapı tabloları bu sayıya dahil edilmemiştir. Tablo sayısı ve çeşitliliği Kurul için sürdürülen bakım ve iyileştirme çalışmaları neticesinde artmaya devam etmektedir.