software
company
solutions

V@Wcorp Kurumsal Krediler Sistemi

Kurumsal Krediler yönetiminin tüm aşamalarını
kolaylıkla yönetebilmeniz için...


Kurumsal Krediler paketi Mali Tahlil, Teminat, Limit Risk, Tahsis, Kredi Yönetim Sistemi(KYS), Tasfiye Olacak Alacaklar (TOA) alt modüllerinden oluşmaktadır. Herbir alt modül tek başına kullanılabileceği gibi, komple kurumsal krediler ürünü olarak da kullanılabilmektedir.

Mali Tahlil alt modülü ile müşteri ve sektör özelliğine göre farklı rapor türleri oluşturabilmektedir. Teminat Yönetimi ile, teminatlar sisteme kaydedilmekte ve teminat çıkışında sistemsel kontroller yapılabilmektedir. Müşteri özelliğine göre esnek tahsis şartları oluşturulabilmektedir.

Rapor türüne ve sektöre bağlı olarak farklı hesaplama yöntemleri ve rasyolar tanımlanabilmektedir.

Limit ve Risk modülü ile, komite, genel müdürlük, bölge ve şube limitleri ve ürün ve müşteri bazlı limitler tanımlanmaktadır. Kullandırım alt modülünde, KTF (Kredi Talep Formu) oluşturma, onaylana, kullandırım aşamaları yönetilmektedir ve müşteri teminatların krediye bağlanmaktadır.

TOA alt modülünde kullandırılan kredilerin tasfiye sürecine alınması, ve kredilerin izlenmesi sağlanmaktadır.Neden V@Wcorp?

 • Müşterilere esnek kredi kullandırım modelleri sunulabilir.
 • Rating ve Scoring için dinamik parametre ve kurallar tanımlanabilir.
 • Mali Tahlil modülünde, tüm parametreler sektör, bölge, şube kriterlerine göre ayrı ayrı tanımlanabilir.
 • Finansal kalem verileri dosya transferi ile kolaylıkla sisteme aktarılabilir.
 • Döküman Yönetim Sistemi (DYS) entegrasyonu ile tüm dökümanlar sistemde saklanabilir.
 • Teminat çıkışı/ipotek fekhi işlemlerinde müşteri teminat açıkları kontrol edilebilir.
 • Komite tanımlamaları yapılarak onay akışları limitlere göre farklılaştırılabilir.
 • Kullandırım kontrolleri otomatik yapıldığından teminat riskleri ortadan kalkar.
Temel İşlevler

 • Kurumsal Müşteriler için Mali Analiz
 • Rating, Scoring, Microscoring ve TBR Raporları
 • Sektörlere ve rapor türüne göre Rasyo ve Finansal Kalem Tanımı ve Puanlama Metodları Tanımlama
 • Müşteri Teminat Yönetimi
 • Teminat Çıkışında Sistemsel Kontroller
 • Bölge/Şube/Müşteri/Ürün Limit ve Risk Kontrolleri
 • Limit Risk Yönetimi
 • Grup ve Müşteri Limitleri
 • Ürün Bazlı Teminat Şartları Yönetimi
 • Komite Onay Süreci Yönetimi
 • Kredi Kullandırım ve Kontrolleri
 • Esnek Kampanya ve Ürün Yönetimi
 • Masraf ve Kesintilerin Özelleştirilmesi
 • Fiyat ve Vade Yetki Kontrolleri
 • Kullandırım Ürünü Yönetimi
 • BCH, Spot, İskonto, Taksitli, Exim, DEK, GSM, Akreditif, Gayrinakdi krediler
 • Müşteri Risk Kodları Takibi
 • Özel Karşılık Hesaplama
 • Hesaben Takibe İntikal
 • Sakıncalılık Entegrasyonu
 • Kredili Çek/Senet Sorguları
 • Maliye ve TCMB Bildirimleri
Kurumsal Krediler modülünüz ne kadar esnek?

V@Wfinans Broşürü
V@Wcorp Broşürü
Referanslar
vision@work to make IT happen
cmmi3 UKAS-Information-Security-Mng ISO microsoft
The Computerworld Honors Program

The ComputerWorld
Honors 2003

Cybersoft'un yazılımlarını geliştirdiği Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) içerisinde yer alan "Internet Vergi Dairesi" uygulaması, ABD'de her yıl Computerworld Honors Organizasyonu tarafından düzenlenen "Computerworld Honors 21. Yüzyıl Başarı Ödülleri" kapsamında, 2003 yılında, "Devlet ve Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Detaylı Bilgi İçin