software
company
solutions

V@Wdeposit Mevduat Modülü

Mevduat işlemlerini esnek ve yönetilebilir
bir altyapıda gerçekleştirmeniz için...


Vadeli-Vadesiz Mevduat Modülü, gerçek ve tüzel kişilere ait Türk Lirası ve yabancı para birimi cinsinden mevduat hesapları ile ilgili her türlü işlemin gerçekleştirildiği uygulamadır. Modülün işleyiş süreci, mevduat hesaplarının açılması ile başlayan ve hesabın kapatılmasına kadar devam eden döngüyü kapsamaktadır. Hesaplar tek tek veya toplu halde açılabilmekte ve hem alacaklı hem de kredili mevduat olarak çalışabilmektedirler.

Hesaplara ilişkin borç ve alacak reeskontları günlük hesaplanarak hazırlanabilmekte ve raporlanabilmektedir. Ayrıca cüzdan yazdırma, dekont basım işlemleri de yapılabilmektedir.

Gişe İşlemleri alt modülü kapsamında, Mevduat Modülü tarafından açılmış hesaplar kullanılarak para yatırma ve para çekme işlemleri yapılabilmekte, hesaplar ya da üçüncü şahıslar arasında para transfer işlemleri gerçekleştirilebilmekte ve yapılan tüm işlemleri içeren çeşitli raporlar üretilebilmektedir.

Kasa ve Grup Yönetimi alt modülü, bankanın ve şubelerin ihtiyacı olan ya da ihtiyaç fazlası olan nakitleri, banka içi ve banka dışı kaynaklara transfer edebilmekte ve bunlarla ilgili mutabakat ve takip işlemlerini yönetmektedir.

Bloke ve Kısıt Yönetimi alt modülünde, vadeli ve vadesiz hesaplar üzerinde yasal ve idari kontroller sağlanmaktadır. Hesaptaki paranın üzerindeki tüm kullanım hakkı kapatılabildiği gibi belirli tutarlar için kontrol konulması da mümkündür. Kredili Mevduat (KRM) hesabında para bulunmadığı durumlarda belirlenen limit dahilinde para kullanımına izin verilebilmektedir.

Vadeli hesaplar için farklı parametrizasyonlara göre çeşitli onay, faiz ve valör farklılaştırmaları yapılabilmektedir.Neden V@Wdeposit?

 • Bireysel ve kurumsal müşteriler için vadeli-vadesiz hesap açma, güncelleme, hesap kapama işlemleri yapılabilir ve vadeli ve vadesiz hesaplar için günlük olarak reeskont hesaplanabilir.
 • Belli ürünlere ve müşteri profillerine yönelik kampanyalar tanımlanabilir ve müşteriler bu kampanyalara eklenebilir.
 • Ekstrelerin hazırlanması, baskıya hazır hale getirilmesi ve elektronik posta ile gönderilmesi işlemleri yapılabilir.
 • Belli bir dönem içerisinde hareket görmeyen hesaplar hareketsiz hale getirilebilir, hareketsiz hesapların işlem görmeleri kısıtlanabilir ve hareketsiz hesaplar hareketli hale getirilebilir.
 • Kasadan veya hesaptan transfer işlemleri (nakit yatırma, nakit çekme, havale) yapılabilir ve işlemlerden masraf kesintisi parametrik kontroller ile yapılabilir.
 • Şube içi, banka içi ve bankalar arası grup transfer işlemleri yapılabilir. Kasa mutabakat işlemleri yapılır ve oluşan farklar takip edilebilir.
 • Vadeli Mevduat Ürünleri kapsamında, vadeli ve kırık vadeli standart ürünlere ek olarak Kısmi, Dönemsel ve Birikimli Ödemeli olmak üzere, müşterilere çeşitli alternatifler ve ek avantajlar sunulabilir.
 • Vadeli hesaplardan dönem içinde kısmi ödeme yapıldığında kalan tutarın aynı vadede devam ettirilmesi sağlanabilir. Kısmi ödeme özelliği tüm hesaplar için uygulanabilir.
 • Vadeli hesaplar için vade, tutar aralığı, valör değişimi, minimum/maksimum tutar gibi farklı parametrizasyonlara göre çeşitli onay, faiz ve valör farklılaştırmaları yapılabilir.
 • Kredili Mevduat (KRM) hesabına ait reeskont, tahakkuk, gecikme, tasfiye, limit dondurma işlemlerinin yönetimi KRM modülü entegrasyonu ile sağlanır.
 • Okul ödemeleri, fatura ödemeleri, sağlık harcamaları gibi Kredili Mevduat (KRM) ürünleri için sadece belirlenen işlemlerde limit kullanımı sağlanabilir.
Temel İşlevler

 • Vadeli ve Vadesiz Mevduat İşlemleri
 • Cari Hesap Yönetimi
 • Günlük Reeskont Hesaplama
 • Gişe ve Kasa Yönetimi
 • Banka İçi ve Banka Dışı Grup Yönetimi
 • Bloke ve Kısıt Yönetimi
 • Kompozit Yeni Ürünler Oluşturma
 • Kampanya Tanımları
 • Hesap Ekstrelerinin Parametrik Hazırlanması
 • Masraf, Kesinti ve Muafiyetlerin Parametrik Tanımlanması
 • THP (Tek Düzen Hesap Planı) Hesap Numarası Değişikliğinde GL/CHNG Yapılması
 • Şubeler Arası Hesap Taşıma
 • Yasal Gözetim Raporları
 • Hareketsiz Hesap Yönetimi
 • Kredili Mevduat (KRM) Limit Tanımlama/Güncelleme/ Dondurma
 • Kredili Mevduat (KRM) Hesap Reeskont, Tahakkuk, Gecikme İzleme
Mevduat modülünüz ne kadar esnek?

V@Wfinans Broşürü
V@Wdeposit Broşürü
Referanslar
vision@work to make IT happen
cmmi3 UKAS-Information-Security-Mng ISO microsoft
The Computerworld Honors Program

The ComputerWorld
Honors 2003

Cybersoft'un yazılımlarını geliştirdiği Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) içerisinde yer alan "Internet Vergi Dairesi" uygulaması, ABD'de her yıl Computerworld Honors Organizasyonu tarafından düzenlenen "Computerworld Honors 21. Yüzyıl Başarı Ödülleri" kapsamında, 2003 yılında, "Devlet ve Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Detaylı Bilgi İçin