software
company
solutions

V@Wgateway Finansal Arayüzler

Finansal kuruluşlara günümüz standartlarında uygun
bağlantı arayüzleriyle erişilebilmeniz için...


V@W Gateway Finansal Arayüzler Türkiye’deki finansal kuruluşlara (TCMB, KKB, MKK, vb.) günümüz standartlarına uygun bağlantı arayüzleriyle erişilebilmesini sağlamaktadır. KKB Gateway modülünün Kredi Sorgulama Sistemi ve Kredi Kartı Limit Kontrol Sistemi ile entegrasyonu sağlanabilmektedir. MKK Gateway kapsamında Web servisi bazlı online erişim modeli, asenkron çalışma modeli (STP Modeli) ve sayısal imza teknolojileri desteklenmektedir. E-Haciz, bankalar ve Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) arasında yapılan haciz bildirimlerinin elektronik ortamda gerçekleşmesini sağlamaktadır. E-Rehin, bankaların müşteri araçlarına rehin tahsis etme ve kaldırma işlemlerini yapmaktadır. Emniyet Genel Müdürlüğü rehin işlemlerinin elektronik ortamda yapılmasına ilişkin protokolüne uygun olarak geliştirilmiştir. Gateway kapsamında ayrıca, sakıncalılık havuzu entegrasyonu ile para çıkışlarında ve işlem iletimlerinde sakıncalılık veya işlem yasaklılığı kontrolleri yapılmaktadır. Merkezi İmza Uygulaması ile protokolünde elektronik imza şartı olan kamu kuruluşu entegrasyonlarının yanısıra banka içi değerli dosya, evrak ve bilgi gönderiminin güvenli şekilde yapılması da sağlanmaktadır.Neden V@Wgateway?

 • EFT Gateway, TCMB için EFT/EMKT erişimini platform bağımsız ve yönetilir bir yapıya dönüştürür.
 • E-Rehin ile “0” km araçlara rehin koyma ve kaldırma işlemleri ve muvafakat verme işlemleri yapılabilir.
 • MKK Gateway ile MKK tarafından yapılacak her türlü mesaj ve teknoloji değişikliklerine hızlı şekilde adapte olunabilir ve böylelikle iş yükü azaltılmış olur.
 • MKK Gateway’in sahip olduğu gelişmiş yönetim konsolu MKK ile iletişimin her aşamasını gözlemleyip kontrol etmeye izin verir.
 • MKK Gateway ile müşteri sicil numarası online olarak alınarak müşteri hesaplarının anında aktif olarak kullanılabilmesi sağlanabilir.
 • Dağıtım kanalları (Internet, Çağrı merkezi, vb.) ile entegrasyonu sağlanabilir.
Temel İşlevler

 • EFT Gateway
 • KKB Gateway
 • MKK Gateway
 • E-Haciz
 • E-Rehin
 • E-İhale
 • Sayısal İmza Kullanımı-Merkezi Elektronik İmza Uygulaması
 • Kredi Kayıt Bürosu (KKB) Bildirimleri
 • Maliye Bakanlığı Bildirimleri
 • TCMB Bildirimleri, Sakıncalılık Bildirimleri- Negatif Nitelikli Tüm İşlemler (Negatif Kredi, Karşılıksız Çek, Protestolu Senet)
 • Loglama ve Bildirim Entegrasyonu
 • Kara Liste ve Skorlama Entegrasyonları
 • Erişim standardizasyonu (Java API, DB-based, MQ-based)
 • İletişim Teknolojileri (TCP-IP, SNA)
 • Protokol Standartları (HTTP, SOAP, APPC, Legacy)
 • Güvenlik Teknolojileri
Finansal kuruluşlar ile etkin ve güvenli iletişim kurabiliyor musunuz?

V@Wfinans Broşürü
V@Wgateway Broşürü
Referanslar
vision@work to make IT happen
cmmi3 UKAS-Information-Security-Mng ISO microsoft
The Computerworld Honors Program

The ComputerWorld
Honors 2003

Cybersoft'un yazılımlarını geliştirdiği Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) içerisinde yer alan "Internet Vergi Dairesi" uygulaması, ABD'de her yıl Computerworld Honors Organizasyonu tarafından düzenlenen "Computerworld Honors 21. Yüzyıl Başarı Ödülleri" kapsamında, 2003 yılında, "Devlet ve Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Detaylı Bilgi İçin