software
company
solutions

V@Wmerops Merkezi Operasyon Yönetim Sistemi

Merkezi operasyon sisteminizi dinamik
şekilde yönetebilmeniz için...


İşlemlerin ve şubelerin, toplu veya kısmi olarak merkezi operasyona geçişi sağlanabilmektedir. Merkezi operasyondan talep edilen işleme ilişkin evraklar şubelerden faks veya tarayıcı kanalı ile veya Döküman Yönetim Sistemi’nde varolan dökümanlar arasından seçilerek gönderilebilmektedir. Eksik evrak olması durumunda talep şubeye iade edilebilmektedir.

Takım tanımları anlık iş yüküne göre esnek olarak oluşturulabilmektedir. Her takım için bir yetkili ve birden fazla işlemci tanımlanabilmektedir.

Merkezi Operasyon ayrı bir kanal olarak tanımlıdır. Burada yapılan işlemler “Şube” kanalından gelen işlemlerden ayırt edilebilmektedir. Farklı masraf ve kesinti oranları tanımlanabilmektedir. Merkezde farklı uzmanlıklardan sorumlu farklı üniteler kurulabilmektedir. Şubeler bu ünitelere uzmanlık bazında yönlendirilebilmektedir.Neden V@Wmerops?

 • Operasyon yükünün merkezde toplanmasıyla şubelerdeki iş yoğunluğu ve personel maliyeti azaltılır.
 • Anlık iş yükü ve geriye dönük performans grafik bazlı olarak izlenebilir.
 • Birim ve üniteler dinamik şekilde yönetilebilir.
 • İşlemlere ait dokümanlar elektronik ortamda yönetilebilir.
 • İşlemlerin merkezde toplanmasıyla hizmet kalitesi standart hale getirilmiş olur.
 • Verilerin merkezde eksiksiz şekilde girilmesiyle veri kalitesi arttırılır.
Temel İşlevler

 • Dökümanların Işlem Bazında Tanımlanması
 • İşlemlerin Uzmanlıklar Altında Gruplanması
 • Ünitelerin Uzmanlık Alanına Göre Oluşturulması
 • Şubelerin Ünitelere Yönlendirilmesi
 • Takım Tanımları Yönetimi
 • Birim, Ünite ve Kişi Bazlı Performans Gözlemi
 • İşlem Süreç Yönetimi (BPM) ile Entegrasyon
 • Doküman Yönetim Sistemi ile Entegrasyon
 • Tarayıcı Entegrasyonu
 • Faks Sunucu Entegrasyonu
Merkezi operasyon sisteminiz iş yükünüzü yeterince azaltıyor mu?

V@Wfinans Broşürü
V@Wmerops Broşürü
Referanslar
vision@work to make IT happen
cmmi3 UKAS-Information-Security-Mng ISO microsoft
The Computerworld Honors Program

The ComputerWorld
Honors 2003

Cybersoft'un yazılımlarını geliştirdiği Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) içerisinde yer alan "Internet Vergi Dairesi" uygulaması, ABD'de her yıl Computerworld Honors Organizasyonu tarafından düzenlenen "Computerworld Honors 21. Yüzyıl Başarı Ödülleri" kapsamında, 2003 yılında, "Devlet ve Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Detaylı Bilgi İçin