software
company
solutions

V@Wpayment Ödeme Sistemleri Modülü

Tüm ödeme işlemlerinizi tek bir
yerden yönetmeniz için...


Ödeme Sistemleri, kurumsal ve bireysel ödemelerle ilgili genel tanımların yapılmasını sağlamakta ve bu ödemeleri gerçekleştirmektedir. İSKİ, İGDAŞ gibi kurumların fatura ödeme işlemleri için, kurum bazında geniş kapsamlı parametre tanımlamaları yapılabilmekte ve tek bir yerden yönetilebilmektedir.

Fatura ödeme işlemleri için gerekli parametre tanımlamaları kurum bazında yapılabilmektedir. Kurum Maaş Ödemeleri kapsamında, personel maaş ödeme işlemleri yapılmaktadır. Emekli sandığı, SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) ve Bağkur gibi büyük kurumların maaşları yönetilebilmektedir.

Yeni kurumlar sisteme çok hızlı bir şekilde entegre edilebilmekte, varolan kurumlar ile benzer özellikte olan kurumlar direkt olarak devreye alınabilmektedir.

Çoklu temerküz şubeye sahip kurumlara uygun tahsilat yapısı düzenlenebilmektedir. Offline dosya çıkışları ve kurumlar arası online mutabakat işlemleri otomatik yürütülmektedir.

Şube dışındaki tahsilat noktaları ve alternatif dağıtım kanalları aracılığı ile tahsilat yapan entegrasyon servislerini desteklemektedir.

Maliyenin sistemindeki vergi borçlarını online olarak banka sistemine yansıtılmasını sağlayan e-Tahsilat sistemi ile entegrasyon mevcuttur. Sorgulu veya sorgusuz olmak üzere tüm vergi türlerinin tanımlanarak tahsilatlarının alınabilmesini sağlayan geniş bir altyapıya sahiptir. Yeni bir vergi türü tahsilatı başlatılmak istendiğinde, sadece tanımlamaları yapılarak hızlı bir şekilde devreye alınabilir. Genel vergilerin yanısıra gümrük vergileri, motorlu taşıt vergileri ve trafik para cezalarının tahsilatları da yapılabilir. Sistem düzenli ödemeler kapsamında belirli tarih ve miktarlarda periyodik olarak yapılacak ödemeleri yönetir. Örneğin filolara ait MTV ödemelerinin sistem üzerinden toplu olarak yapılabilmesine imkan verir. Ayrıca sistem, şube dışında fatura tahsilat hizmeti veren binlerce noktadan ve alternatif dağıtım kanallarından tahsilat yapılabilmesini sağlayan entegrasyon servisleri aracılığı ile desteklenir.

Cybersoft sahip olduğu bilgi ve deneyim ile, bankalar için oldukça önemli olan sertifikasyon sürecini en kısa sürede başarı ile tamamlamanızı sağlamaktadır.Neden V@Wpayment?

 • Bütünleşik Kurum Ödeme Yönetim modülü ile esnek ve parametrik bir yapı sağlanmaktadır.
 • Kurum fatura tahsilatları kapsamında kasa, hesap veya kredi kartı ile fatura ödeme ve bağış işlemleri, SGK prim ödemeleri, ve GSM operatörleri için kontör yükleme işlemleri gerçekleştirilebilir.
 • E-Tahsilat sistemi ile ödenen vergi borçları Maliyenin sistemine online olarak yansıtılabilir.
 • Kurum Maaş Ödemeleri kapsamında, kurumlara ait maaş listeleri görüntülenerek personellere maaş ödeme işlemleri gerçekleştirilebilir. Ayrıca personel listelerinin toplu dosya transferleri ile sisteme aktarılabilir ve personel bilgileri üzerinde toplu ve tek olarak güncelleme yapılabilir. Emekli sandığı, SGK ve Bağkur gibi büyük kurumların maaşları yönetilebilir.
 • DAS (Doğrudan Alacaklandırma Sistemi) ve DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi) ödemeleri kapsamında firmaya veya firmanın bayilerine ait borçlar dosya transferi ile sisteme aktarılabilir.
 • Düzenli ödeme talimatları ile belirli tarihlerde ve belirli miktarlarda periyodik olarak yapılacak ödemeleri yönetebilirsiniz.
 • Fatura ve SGK ödemeleri otomatik ödeme talimatları ile gerçekleştirilebilir.
 • Farklı altyapılardaki webservice veya ISO-8583 mesajları ile online olarak veya otomatik dosya alış verişi ile offline olarak tahsilatlar kurumlara bildirilebilir.
Temel İşlevler

 • Kurum Yönetim Altyapısı
 • Kurum Fatura Tahsilatları
 • Vergi Tahsilatları
 • Gümrük Vergisi Tahsilatları
 • SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Ödemeleri
 • Diğer Banka Kredi Kartı Ödemeleri
 • Bağış Ödemeleri
 • DBS (Doğrudan Borçlandırma Sistemi)
 • DAS (Doğrudan Alacaklandırma Sistemleri -Firma Ödemeleri)
 • Kurum/Firma Maaş Ödemeleri
 • Okul Ödemeleri
 • Düzenli Ödeme Talimatları
 • Otomatik Ödeme Talimatları
 • Online/Offline Kurum Entegrasyonları
Ödeme sisteminiz sizin ve müşterilerinizin ihtiyaçlarını karşılıyor mu?

V@Wfinans Broşürü
V@Wpayment Broşürü
Referanslar
vision@work to make IT happen
cmmi3 UKAS-Information-Security-Mng ISO microsoft
The Computerworld Honors Program

The ComputerWorld
Honors 2003

Cybersoft'un yazılımlarını geliştirdiği Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) içerisinde yer alan "Internet Vergi Dairesi" uygulaması, ABD'de her yıl Computerworld Honors Organizasyonu tarafından düzenlenen "Computerworld Honors 21. Yüzyıl Başarı Ödülleri" kapsamında, 2003 yılında, "Devlet ve Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Detaylı Bilgi İçin