software
company
solutions

V@Wtrade Dış Ticaret Modülü

Tüm Dış Ticaret işlemlerinizi kolaylıkla
gerçekleştirebilmeniz için...


İhracat ve ithalat işlemleri kapsamında müşteri dosya ve vesaik takibi, döviz alış/satış ve transfer işlemleri, iskonto, gümrük beyannamesi takibi, ve işlem masraflarının tahsil işlemleri gerçekleştirilebilmektedir.

İhracat ve ithalat şekli olarak peşin, mal mukabili, vesaik mukabili, kabul kredili vesaik mukabili ve akreditif işlemleri mevcuttur. İhracat bedellerinin iskonto edilmesine sistem imkan vermektedir. İhracat ve ithalat işlemleri ile ilgili dosyaların gözlemleri ve işlemlere ait raporlamalar yapılabilmektedir.

Yabancı para transferler, gelen/giden yabancı para transferlerin süreç yönetimi ile beraber yönetilebilmektedir. Kullanmakta olduğunuz Mesaj Yönetim Sistemi ile entegrasyonu sağlanabilmektedir.

SWIFT Sisteminin otomatik olarak açılış kapanış zamanlarının tanımlanmasına imkan verilmektedir. Şube bazında ayrı BIC kodları tanımlanması mümkündür.

Şube bazında farklı muhabir banka seçim kısıtlamaları tanımlanabilmektedir. Muhabir banka önceliklendirmesi yapılırken tutara ve işlem sayısına göre de farklı muhabir bankalar arası alt önceliklendirme belirlenebilmektedir.

“Bankanız garantileri” kapsamında kontr garanti ve direkt garanti verilebilmektedir. “Gelen kontr garanti” kapsamında yurtdışı bankaların müşterileri için kontr garanti hazırlanabilmektedir.

Dış Ticaret işlemleri için üretilen tüm dekontların şubeler tarafından izlenebilmesi mümkündür.

Dış ticaret modülü ithalat işlemlerine ait riskler KYS modülüne entegre olarak takip edilir. İhracat ve garanti işlemlerindeki muhabir banka riskleri Limit modülü tarafından kontrol edilir.Neden V@Wtrade?

 • Dosya bazında ihracat/ithalat komisyon ve masraf tanımları yapılabilir ve tahsilatları gerçekleştirilebilir.
 • İhracat işlemleri kapsamında, ürün türlerine göre farklılık gösteren kesinti tanımlamaları yapılabilir.
 • Yurtdışı para transferlerinde (SWIFT) “Cut off time”, muhabir banka öncelikleri ve IBAN gibi tanımlar ve bunlara ait süreçler parametrik olarak yönetilebilir.
 • Mal mukabili ve peşin ithalat ödemeleri SWIFT olarak yapılabilir.
 • Gün içi fon rezervasyonu yaklaşımı kullanılarak “cut off time” sonrası işlem yapılmasına imkan verilir.
 • “Cut off time” para birimi bazında parametrik olarak yönetilebilir.
 • Ülke IBAN Yönetimi sistem tarafından kontrol edilerek hataların azaltılması sağlanır.
 • GUVAS (Gümrük Veri Ambar Sistemi) girişi ve dosya ilişkilendirmesi yapılabilir.
Temel İşlevler

 • İhracat İşlemleri
 • İthalat İşlemleri
 • Gümrük Beyannamesi
 • Vesaik Takibi
 • Döviz Kredisi Taahhüt Kapama
 • Yabancı Para Havale İşlemleri (SWIFT)
 • Nostro Hesap İşlemleri
 • Muhabir Banka ve Karşı Kurum Limit Düzenleme İşlemleri
 • Harici Garantiler
 • Komisyon/Masraf Düzenleme İşlemleri
 • DAB/DSB Basımı
Dış Ticaret modülünüzü esnek bir altyapıda yönetebiliyor musunuz?

V@Wfinans Broşürü
V@Wtrade Broşürü
Referanslar
vision@work to make IT happen
cmmi3 UKAS-Information-Security-Mng ISO microsoft
The Computerworld Honors Program

The ComputerWorld
Honors 2003

Cybersoft'un yazılımlarını geliştirdiği Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) içerisinde yer alan "Internet Vergi Dairesi" uygulaması, ABD'de her yıl Computerworld Honors Organizasyonu tarafından düzenlenen "Computerworld Honors 21. Yüzyıl Başarı Ödülleri" kapsamında, 2003 yılında, "Devlet ve Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Detaylı Bilgi İçin