software
company
solutions

Cybersoft V@Wfinans Finans Çözümleri Ailesi


Her geçen gün büyüyen iş hacmine yanıt verebilecek, ölçeklenebilir, açık standartları destekleyen, bütünleşik ve modüler sistemlerden oluşan Cybersoft V@Wfinans Finans Çözümleri Ailesi, sadece bugünü değil geleceği de yönetmek isteyen finans kuruluşlarının beklentilerine yanıt veriyor.

Cybersoft Bankacılık Çözümleri, Türkiye’de finans sektörüne yönelik temel bankacılık sistemi denildiğinde akla gelen tüm bankacılık mödüllerini kapsayan bir ürün ailesidir. Bu ürün ailesinde standart olarak bulunan temel bankacılık ürünlerine ek olarak; kartlı sistemler ve ATM uygulamaları, aracı kurum otomasyonu ve bankaların ihtiyaç duydukları finansal arayüzler de bulunmaktadır. Cybersoft ürünleri kapsam olarak Türkiye’de tek bir platformda sunulan en geniş kapsamlı bankacılık yazılımıdır. Bankacılık ürünleri daha tasarım aşamasından itibaren herbiri kendi başına çalışabilecek şekilde modüler olarak hazırlanmış ve diğer Cybersoft ürünleriyle birlikte bir ürün ailesi oluşturacak şekilde geliştirilmiştir. Bu yaklaşımla ilgili ürünler bir taraftan “tüm” bir temel bankacılık sistemi olarak kullanılabilirken, diğer taraftan mevcut temel bankacılık sistemine ayrı ayrı 3. parti birer ürün olarak da entegre olabilmekte veya tek başına kullanılabilmektedir.

Servis-temelli bir mimariye (SOA) dayanan sistem migrasyon stratejisi; yeni uygulamaların mevcut sistemler ile entegrasyonunu ve yeni modüllerin kesintisiz devreye alınmasını kolaylaştırmaktadır. Belirlenen strateji sistem geçişlerinin zaman içerisinde aşamalı olarak yapılabilmesine ve gerek görüldüğü durumlarda bankacılık süreçlerinin reorganizasyonuna elvermektedir. Bu yaklaşım sayesinde Cybersoft ürünlerini uyarlayan banka, Proje sonunda temel bankacılık, kartlı sistemleri, tüm switch, finansal arayüzleri ve Internet bankacılığı uygulamalarını da Java platformu üzerinde bütünleşik hale getirmiş olmaktadır.


Cybersoft ürünleri; iş süreç yönetimi, müşteri ilişkileri yönetimi, ürün odaklı yaklaşımı, verimlilik ve performans yönetimi gibi konularda modern bankacılık gereksinimlerini karşılayabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu özellikleri ile yurtdışında geliştirilen bankacılık paketleri ile uluslararası planda rekabet ederken, Türkiye Bankacılık Sistemine özel uygulama yapısı ve yasal mevzuata birebir uygunluğu ile uyarlama süresi ve maliyetini minimuma indirmesi sebebiyle tercih edilmektedir.

Cybersoft; 200 kişiyi aşan yazılım geliştirme ekibi ile Türkiye’nin en önemli yazılım evlerinden birisidir. Cybersoft, Bankacılık konusunda bilgi birikimi bakımından özelleşmiş ekibi ile Türkiye’de yerleşik bankacılık ürünü sunumu ve müşteri desteği açısından bankaların yazılım ürünü ihtiyaçlarını en iyi hizmet kalitesi ile karşılamaktadır. Buna ek olarak, bankaların proje ekipleri ile beraber çalışarak projeler hayata geçtikten sonra da spot destek hizmetleri ve ek ürünler sunabilmektedir. Bu özelliği ile Cybersoft hem ürün hem de servis anlamında bütünleşik bir hizmet anlayışı ile hareket etmektedir.
CYBERSOFT, Bilgi Teknolojileri alanında birçok ilke imza atmıştır.


Türkiye'nin ilk e-devlet yazılım ihracatı olan Azerbaycan Vergiler Bakanlığı Vergi Otomasyonu Projesi Cybersoft'un imzasını taşımaktadır.

V@Wfinans Broşürü
Referanslar
vision@work to make IT happen
cmmi3 UKAS-Information-Security-Mng ISO microsoft
The Computerworld Honors Program

The ComputerWorld
Honors 2003

Cybersoft'un yazılımlarını geliştirdiği Vergi Dairesi Tam Otomasyon Projesi (VEDOP) içerisinde yer alan "Internet Vergi Dairesi" uygulaması, ABD'de her yıl Computerworld Honors Organizasyonu tarafından düzenlenen "Computerworld Honors 21. Yüzyıl Başarı Ödülleri" kapsamında, 2003 yılında, "Devlet ve Kar Amacı Gütmeyen Organizasyonlar" kategorisinde birincilik ödülünü aldı.

Detaylı Bilgi İçin